Hyra av Gästplats med båt sker på följande villkor

Om ovanstående villkor inte följs eller rättelse inte sker omedelbart efter tillsägelse från av GMG konsult AB utsedd personal kommer båten och dess besättning avisas från platsen trots erlagd avgift.

Villkor vid betalning och bokning av Båtplats av GMG konsult AB

Dessa villkor gäller mellan GMG konsult AB och den som själv eller genom annan person bokar/betalar båtplats av GMG konsult AB.

Beställaren/betalaren anges som ”Kund” i villkoren. Leverantören anges som ”Nyköpings gästhamn”, ”Vi” eller ”Nyköpings Gästhamn”. Bokningen/betalningen gäller hyra av Båtplats av GMG konsult AB. Kunder/gäster i Nyköpings gästhamn är skyldiga att följa Nyköpings gästhamns "Ordningsstadgor för Nyköpings Gästhamns", detta dokument finns i sin helhet: HÄR

Kunder/gäster som inte följer dessa föreskrifter har Nyköpings gästhamns personal rätt att avvisa från området.

Bokning och betalning för privatperson

För att boka båtplats/betala hamnavgift på webbsidan "hamn.nykoping.se" krävs att kunden är minst 18 år fyllda. För att kunna genomföra betalningen av avgiften krävs det ett bankkort (VISA eller Mastercard) eller BankId och Swish.

Bokning av plats

I priset ingår hyra av plats, tillgång till Servicehus med toalett, dusch och bastu, samt tillkoppling (inkl. förbrukning) av elektricitet (10 ampere). Finns även möjlighet att boka tvättstugan mot en extra avgift.

Betalning/Bokningsbekräftelse

Vid mottagande av bokningsbekräftelsen skall denna kontrolleras, så att alla uppgifter stämmer. Det åligger kunden/beställaren att ansvara för att uppgifterna på bokningsbekräftelsen är korrekta. Bokningsbekräftelse skickas via e-post och som textmeddelande (SMS). I händelse av fel skall Vi kontaktas inom 7 dagar från mottagandet av bekräftelsen, dock senast 24-timmar innan ankomst.

Betalning av bokning

Betalning sker direkt, även vid bokning.
Samtliga avgifter är i SEK och inkl moms.

Avbokning av bokad plats

Avbokning skall ske genom att ringa 0155-24 86 00 (Vardagar 07.00-16.00) eller skicka e-post (gasthamn@nykoping.se) Uppge alltid namn, bokningsnummer och bokad ankomstdag. Reservationsavgiften återbetalas ej vid avbokning. Avbokning < 24h före bokningen startar återbetalas ej.

Ansvar för egendom/vållande av skada

GMG konsult AB ansvarar ej för kvarglömda saker.

GMG konsult AB ansvarar inte för skada som vållas av utomstående.

Övriga skyldigheter och ordningsregler

Användandet av personuppgifter Genom att använda denna hemsida godkänner du också Hamnsystem Sverige ABs Data Policy

Avtalsbrott

Detta är ett avtal upprättat mellan kunden (beställaren) och GMG konsult AB. Avtalet upphör att gälla med omedelbar verkan om:

Force majeure

Vid krig, naturkatastrofer, strejk och andra händelser som är att betrakta som force majeure kan GMG konsult AB upphäva avtalet, varvid kunden med gäster snarast skall underrättas. GMG konsult AB är i sådana fall skyldig att betala tillbaka det belopp som betalats, med undantag för den nytta som har dragits av platsen.

Villkor för användning av hamn.nykoping.se

Denna sida (tillsammans med de handlingar som anges på det) talar om villkoren för användning av vår hemsida. Läs dessa villkor noggrant före användning, bokning samt betalning på vår hemsida. Genom att använda vår hemsida, visar du att du accepterar dessa villkor. Om du inte accepterar dessa villkor ska du inte använda vår webbplats.

Åtkomst till vår webbplats

Vi kan inte hållas ansvariga om av någon anledning vår webbplats är otillgänglig vid någon tidpunkt eller under någon tidsperiod.

Nyköpings Gästhamn
Org.nr: 559413-7894
https://hamn.nykoping.se/sv/
granqg01@gmail.com
073-9737944

GMG konsult AB
611 94 Nyköping
☎Tel: 073-9737944
E-post: granqg01@gmail.com
Org nr:559413-7894

Hitta till Nyköpings Gästhamn
Google Maps


Betal- och bokningsystem från Hamnsystem.se